طراحی سایت پرتال سازمانی جهت ارائه خدمات به پرسنل سازمانها و مشتریان آنها صورت میگیرد.

مدیران سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی، با توجه به نیاز های سازمان خود سامانه آنلاینی را راه اندازی می کنند.

سامانه های آنلاین سازمان ها

مدیریت فعالیت های اداری کارکنان

مدیریت روابط عمومی سازمان

مدیریت ارتباط ارباب رجوع با سازمان

مدریت امور مراجعان بصورت آنلاین